Models of Hydrogen Exploration A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Models of Hydrogen Exploration
Beskrivelse This is an exploration. I would like to thank Ashley Webb for her handout (http://phet.colorado.edu/en/contributions/view/3465). I just made a few changes and added images for the directions.I have added lesson plans and a follow-up activity on electron configuration.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord atom, energy level, inquiry, light, model, phet, photon
Simuleringer Modeller av Hydrogenatomet


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 26.09.12
Oppdatert 19.05.15