Build an Atom - Inquiry-based basics (homework version) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Build an Atom - Inquiry-based basics (homework version)
Omtale This could be used for a homework for a traditional class or an online course. There are slides that could be used for poling students after the activity.
Emne Biologi, Fysikk, Geofag, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lekser
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord atom, atomic mass. atomic symbol, atomic number, electron, inquiry, neutron, nucleus, phet, proton
Simuleringar Build an Atom


Forfattarar Trish Loeblein, Kath Perkins
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 12.09.11
Oppdatert 28.08.13