Build an Atom - Inquiry-based basics (homework version) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Build an Atom - Inquiry-based basics (homework version)
Beskrivelse This could be used for a homework for a traditional class or an online course. There are slides that could be used for poling students after the activity.
Emne Biologi, Fysikk, Geofag, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord atom, atomic mass. atomic symbol, atomic number, electron, inquiry, neutron, nucleus, phet, proton
Simuleringer Bygg et atom


Forfattere Trish Loeblein, Kath Perkins
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 12.09.11
Oppdatert 28.08.13