Natural Selection Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Natural Selection Lab
Omtale
Emne Biologi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord natural selection, pedigree
Simuleringar Naturleg utval


Forfattarar Melissa Savage
E-post for kontakt msavage@ghchs.com
Skule / Organisasjon Granada Hills Charter High School
Lasta opp 13.03.11
Oppdatert 13.03.11