Solar Astronomy


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Solar Astronomy
Omtale
Emne Astronomi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Blackbody, Solar spectrum, Wien's Law
Simuleringar Blackbody Spectrum


Forfattarar Mark Kelly
E-post for kontakt mark.kelly@dcsdk12.org
Skule / Organisasjon Chaparral HS
Lasta opp 11.11.07
Oppdatert 11.11.07