Solar Astronomy


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Solar Astronomy
वर्णन
विषय खगोलशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Blackbody, Solar spectrum, Wien's Law
सादश्य कृष्णिका वर्णपंक्ती


लेखक Mark Kelly
संपर्क ईमेल mark.kelly@dcsdk12.org
शाळा/संस्था Chaparral HS
दाखल दिनांक 11/11/07
आद्यवत 11/11/07