svenska (Zweeds)

Oplossingen van zuren en basen (HTML5) HTML Syra-Bas-lösningar (HTML5) Download Run now
Zuur-Base oplossingen Java Syra-Bas-lösningar Download Run now
Alfaverval Java Alfa-sönderfall Download Run now
Oppervlaktebouwer (HTML5) HTML Bygg area (HTML5) Download Run now
Oppervlakte model algebra (HTML5) HTML Areamodellen och algebra (HTML5) Download Run now
Oppervlakte model decimalen (HTML5) HTML Areamodellen och decimaltal (HTML5) Download Run now
Oppervlakte model inleiding (HTML5) HTML Areamodellen -Introduktion (HTML5) Download Run now
Oppervlakte model vermenigvuldiging (HTML5) HTML Areamodellen - Multiplikation (HTML5) Download Run now
Rekenen (HTML5) HTML Aritmetik (HTML5) Download Run now
Rekenen Flash Matteräkning Download Run now
Atomaire interacties Java Atom interaktion Download Run now
Balanceren (HTML5) HTML Balansakt (HTML5) Download Run now
Balanceer Act Java Balansakt Download Run now
Reactievergelijkingen doen kloppen (HTML5) HTML Balansera reaktionsformler (HTML5) Download Run now
Reactievergelijkingen kloppend maken Java Balansera kemiska formler Download Run now
Ballonnen en opwaartse kracht Java Ballonger & bärkraft Download Run now
Ballonnen en statische elektriciteit (HTML5) HTML Ballonger och statisk elektricitet (HTML5) Download Run now
Ballonnen en statische elektriciteit Java Ballonger och statisk elektricitet Download Run now
Schakelling met batterij en weerstand Java Batteri-Resistorkrets Download Run now
Spanning batterij Java Batterispänning Download Run now
Wet van Beer lab (HTML5) HTML Beers lag laboration (HTML5) Download Run now
Wet van Beer - Lab Java Beers lag laboration Download Run now
Lichtbreking (HTML5) HTML Ljusets brytning (HTML5) Download Run now
Breking en terugkaatsing van licht Java Böja ljus Download Run now
Betaverval Java Beta-sönderfall Download Run now
zwarte straler Flash Svartkroppsspektrum Download Run now
Maak een breuk (HTML5) HTML Bygg ett bråk! (HTML5) Download Run now
Bouw een breuk Java Bygg ett bråk Download Run now
Bouw een molecuul Java Bygg en molekyl Download Run now
Bouw een atoom (HTML5) HTML Bygg en atom (HTML5) Download Run now
Bouw een atoom Java Bygg en atom Download Run now
Drijven Flash Flytkraft Download Run now
Afgeleiden en Integralen tekenen Flash Grafräknare Download Run now
Condensator Lab Java Kapacitanslabb Download Run now
Condensator lab: eenvoudig (HTML5) HTML Kapacitanslabb: Grunder (HTML5) Download Run now
Ladingen en velden (HTML5) HTML Laddningar och fält (HTML5) Download Run now
charges-and-fields Flash Laddningar och Fält Download Run now
Het maken van schakelingen (Gelijk~ en wisselspanning) Java Circuit Construction Kit (AC+DC) Download Run now
Het maken van schakelingen (Gelijk- en wisselspanning) Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Circuit constructie kit: gelijkstroom (HTML5) HTML Konstruera kretsar (Likström) (HTML5) Download Run now
Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning) Java Circuit Construction Kit (DC Only) Download Run now
Circuit constructie kit: gelijkstroom - Virtueel lab (HTML5) HTML Kretskonstruktion(Likström) Virtuellt labb (HTML5) Download Run now
Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning) Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Botsing lab Flash Kollisionslabb Download Run now
Kleuren zien (HTML5) HTML Färgseende (HTML5) Download Run now
KLEUR Java Färgseende Download Run now
Concentratie (HTML5) HTML Koncentration (HTML5) Download Run now
Concentratie Java Koncentration Download Run now
Geleidingsvermogen Java Konduktivitet(ledningsförmåga) Download Run now
De wet van Coulomb (HTML5) HTML Coulombs lag (HTML5) Download Run now
Dichtheid Flash Densitet Download Run now
Neonverlichting en andere ontladingslampen Java Neonljus & andra urladdningslampor Download Run now
Elveld Java Electric Field of Dreams Download Run now
Elektrischveldhockey Java Elektrisktfält-hockey Download Run now
Soorten en veranderingen van energie (HTML5) HTML Energi former och övergångar (HTML5) Download Run now
Soorten en veranderingen van energie Java Energi former och övergångar Download Run now
EnergieSkatepark Java Skatepark för energi Download Run now
Energie in het schaatspark: eenvoudig (HTML5) HTML Energiomvandling : Grunder (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Ontdek gelijkheid (HTML5) HTML Utforska likheter! (HTML5) Download Run now
Ontdek gelijkheid: eenvoudig (HTML5) HTML Utforska likheter: Grunder (HTML5) Download Run now
Ontdek gelijkheid: twee veranderlijken (HTML5) HTML Utforska likheter: Två variabler (HTML5) Download Run now
Grafieken van vergelijkingen tekenen Flash Grafritare Ekvationer x2 Download Run now
Schatting Flash Uppskattning Download Run now
Uitdrukkingen omwisselen (HTML5) HTML Arbeta med Uttryck (HTML5) Download Run now
Faraday's Elektromagnetisch Lab Java Faradays labb om elektromagnetism Download Run now
De wet van Faraday (HTML5) HTML Faradays lag (HTML5) Download Run now
faradays-law Flash Faradays lag Download Run now
Vloeistofdruk en stroming Java Tryck och flöde Download Run now
Krachten langs een lijn Java Krafter i 1 dimension Download Run now
Forces and Motion Java Kraft och rörelse Download Run now
Kracht en beweging: eenvoudig (HTML5) HTML Kraft och rörelse: Grunder (HTML5) Download Run now
Kracht en beweging: basis Java Kraft och rörelse: Grunder Download Run now
Kies je breuk (HTML5) HTML Räkna med Bråk! (HTML5) Download Run now
Breuken paren Java Para ihop bråk Download Run now
Breuken: gelijkheid (HTML5) HTML Bråk: Likheter (HTML5) Download Run now
Breuken: inleiding (HTML5) HTML Bråk: Intro (HTML5) Download Run now
Inleiding breuken Java Bråk intro Download Run now
Breuken: gemengde getallen (HTML5) HTML Bråk: Blandad form (HTML5) Download Run now
Wrijving (HTML5) HTML Friktion (HTML5) Download Run now
Wrijving Flash Friktion Download Run now
Functie Bouwer (HTML5) HTML Funktionsmaskin (HTML5) Download Run now
Functiebouwer: eenvoudig (HTML5) HTML Skapa funktioner: grunder (HTML5) Download Run now
Inleiding gassen (HTML5) HTML Introduktion Gaser (HTML5) Download Run now
Eigenschappen van gassen (HTML5) HTML Gasers egenskaper (HTML5) Download Run now
Eigenschappen van gassen Java Egenskaper för gas Download Run now
Wat je moet weten over uitdrukkingen van genen (HTML5) HTML Genuttryck - grunder (HTML5) Download Run now
- Java Genuttryck - grunder Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
geometric-optics Flash Geometrisk optik Download Run now
Rechten tekenen (HTML5) HTML Räta linjens ekvation 2 (HTML5) Download Run now
Grafieken tekenen Java Räta linjens ekvation Download Run now
Kwadratische grafieken (HTML5) HTML Plotta Andragradsekvationer (HTML5) Download Run now
Tekenen van helling-interval (HTML5) HTML Räta linjens ekvation 1 (HTML5) Download Run now
Gravitatie en banen (HTML5) HTML Gravitation och banor (HTML5) Download Run now
Zwaartekracht en Banen Java Gravitation och banor Download Run now
Gravitatiekracht lab (HTML5) HTML Gravitationskraftslabb (HTML5) Download Run now
Gravitatiekracht Laboratorium Java Gravitationskraftslabb Download Run now
Het broeikaseffect Java Växthuseffekten Download Run now
Wet van Hooke (HTML5) HTML Hookes lag (HTML5) Download Run now
Modellen van een waterstofatoom Java Model av Väteatomen Download Run now
Isotopen en atoommassa (HTML5) HTML Isotoper och atommassa (HTML5) Download Run now
isotopen en atoommassa Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
John Tra(voltage) (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Onzelieveheersbeestjekruipt tweedimensionaal Java Nyckelpigerace 2D Download Run now
Maanlander Flash Månlandare Download Run now
Magnet and Compass Java Magnet och kompass Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Magneter och elektromagneter Download Run now
Maak een tien (HTML5) HTML Skapa en tia (HTML5) Download Run now
Massa’s en veren (HTML5) HTML Vikter och fjädrar (HTML5) Download Run now
mass-spring-lab Flash Massa & fjäder Download Run now
Doolhofspel Java Labyrintspel Download Run now
- Java Membrankanaler Download Run now
Magnetrons Java Mikrovågor Download Run now
Molariteit (HTML5) HTML Molaritet (HTML5) Download Run now
molariteit Java Molaritet Download Run now
Polariteit van moleculen (HTML5) HTML Molekylpolaritet (HTML5) Download Run now
polariteit molecuul Java Molekylpolaritet Download Run now
Moleculen en licht (HTML5) HTML Molekyler och ljus (HTML5) Download Run now
Molecules en licht Java Molekyler och ljus Download Run now
Vormen van moleculen (HTML5) HTML Molekylformer (HTML5) Download Run now
Ruimtelijke structuren Java Molekylformer Download Run now
Vormen van moleculen: eenvoudig (HTML5) HTML Molekylformer: Grunder (HTML5) Download Run now
Ruimtelijke structuren: basis Java Molekylform: Grundläggande Download Run now
Beweging in een vlak Java Rörelse i 2D Download Run now
Het bewegende mannetje Java The Moving Man Download Run now
Vereenvoudigd MRI Java Förenklad MRI(MRT) Download Run now
my-solar-system Flash Mitt solsystem Download Run now
Natuurlijke selectie Java Naturligt urval Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
- Java Neuron Download Run now
Kernsplitsing Java Kärnfission Download Run now
Wet van Ohm (HTML5) HTML Ohms lag (HTML5) Download Run now
ohms-law Flash Ohms lag Download Run now
Optisch manipuleren van lichtpulsen Java Optisk kvantkontroll Download Run now
Slinger lab (HTML5) HTML Pendellabb (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash Pendellab Download Run now
Fotoelektrisch effect Java Fotoelektrisk effekt Download Run now
pH schaal (HTML5) HTML pH-skala (HTML5) Download Run now
pH-schaal Java pH-skala Download Run now
pH schaal: eenvoudig (HTML5) HTML pH-skala: Grunder (HTML5) Download Run now
Platentektoniek Java Plattektonik Download Run now
Galtonbord - waarschijnlijkheid (HTML5) HTML Plinko-sannolikhet (HTML5) Download Run now
Knikkerspel en waarschijnlijkheidsverdeling Flash Plinko sannolikhet Download Run now
Projectielbeweging (HTML5) HTML Kastparabel (HTML5) Download Run now
Projectielbeweging Flash Projektilbana Download Run now
Spelen met verhoudingen (HTML5) HTML Lek med proportioner! (HTML5) Download Run now
Radioactief bepalen van de ouderdom Java Radioaktivt dateringsspel Download Run now
Radiogolven Java Radiovågor & Elektromagnetiska fält Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Ramp: Kraft och rörelse Download Run now
Reactanten, producten en resten (HTML5) HTML Reaktanter, produkter och rester (HTML5) Download Run now
Reactanten, Producten en Resten Java Reaktanter, produkter och rester Download Run now
Reacties en reactiesnelheid Java Reaktioner & reaktionshastigheter Download Run now
Weerstand van een draad (HTML5) HTML Resistans i en ledare (HTML5) Download Run now
resistance-in-a-wire Flash Resistans i en ledare Download Run now
Resonantie Flash Resonans Download Run now
Omkeerbare reacties Java Reversibel reaktion Download Run now
Lieveheersbeestje-draaien Java Roterande nyckelpiga Download Run now
Rutherfordverstrooiing (HTML5) HTML Rutherfordspridning (HTML5) Download Run now
Rutherford verstrooiing Java Rutherfordspridning Download Run now
Zelf aangedreven deeltjesmodel (DSWeb) Java Självgående partikelmodell Download Run now
Halfgeleiders Java Halvledare Download Run now
Stroomkirng Java Signalkrets Download Run now
Zouten en Oplosbaarheid Java Salter & Löslighet Download Run now
Geluidsgolven Java Ljud Download Run now
Aggregatietoestanden (HTML5) HTML Aggregationstillstånd (HTML5) Download Run now
De fasen van een stof Java Materiens tillstånd Download Run now
Aggregatietoestanden: eenvoudig (HTML5) HTML Materiens tillstånd: Grunder (HTML5) Download Run now
De fasen van een stof: grondbeginselen Java States of Matter: Basics Download Run now
Suiker- en zoutoplossingen Java Socker- och saltlösningar Download Run now
Krachten op een helling Java Rampen Download Run now
Koppel Java Vridmoment Download Run now
Travolta - statische elektriciteit Java John Travoltage Download Run now
Trigonometrie toer (HTML5) HTML Trig Tour (HTML5) Download Run now
Onder druk (HTML5) HTML Under tryck (HTML5) Download Run now
Onder Druk Java Under tryck Download Run now
Prijs per stuk (HTML5) HTML Enhetspris (HTML5) Download Run now
Optellen van Vectoren Flash Vektoraddition Download Run now
Golfinterferentie (HTML5) HTML Våginterferens (HTML5) Download Run now
Golven: interferentie Java Våginterferens Download Run now
Golf op een koord (HTML5) HTML Vågor på ett rep (HTML5) Download Run now
Golf op een koord Flash Vågor på ett rep Download Run now

Nog niet in Zweeds vertaalde simulaties

De Java en Flash simulaties kunnen worden vertaald met de PhET vertaalhulp.
De HTLM5 simulaties worden met de browser vertaald.