svenska (rootsi)

Happe-aluse lahused (HTML5) HTML Syra-Bas-lösningar (HTML5) Download Run now
Happe-aluse lahused Java Syra-Bas-lösningar Download Run now
Alfalagunemine Java Alfa-sönderfall Download Run now
- HTML Bygg area (HTML5) Download Run now
- HTML Areamodellen och algebra (HTML5) Download Run now
- HTML Areamodellen och decimaltal (HTML5) Download Run now
- HTML Areamodellen -Introduktion (HTML5) Download Run now
- HTML Areamodellen - Multiplikation (HTML5) Download Run now
- HTML Aritmetik (HTML5) Download Run now
Aritmeetika Flash Matteräkning Download Run now
Aatomitevaheline vastastikmõju Java Atom interaktion Download Run now
Tasakaaluharjutus (HTML5) HTML Balansakt (HTML5) Download Run now
- Java Balansakt Download Run now
Keemiliste võrrandite tasakaalustamine (HTML5) HTML Balansera reaktionsformler (HTML5) Download Run now
Keemiliste võrrandite tasakaalustamine Java Balansera kemiska formler Download Run now
Õhupallid & üleslõkkejõud Java Ballonger & bärkraft Download Run now
Õhupallid ja staatiline elekter (HTML5) HTML Ballonger och statisk elektricitet (HTML5) Download Run now
Õhupallid ja staatiline elekter Java Ballonger och statisk elektricitet Download Run now
Patarei ja takistiga vooluring Java Batteri-Resistorkrets Download Run now
Patarei pinge Java Batterispänning Download Run now
Beeri seadus (HTML5) HTML Beers lag laboration (HTML5) Download Run now
- Java Beers lag laboration Download Run now
Valguse murdumine (HTML5) HTML Ljusets brytning (HTML5) Download Run now
- Java Böja ljus Download Run now
Beetalagunemine Java Beta-sönderfall Download Run now
Mustkiirguri spekter Flash Svartkroppsspektrum Download Run now
- HTML Bygg ett bråk! (HTML5) Download Run now
- Java Bygg ett bråk Download Run now
Ehita molekul Java Bygg en molekyl Download Run now
Ehita aatom (HTML5) HTML Bygg en atom (HTML5) Download Run now
Ehita aatom Java Bygg en atom Download Run now
Üleslükkejõud Flash Flytkraft Download Run now
Graafik Flash Grafräknare Download Run now
Mahtuvuslabor Java Kapacitanslabb Download Run now
Kondensaatori labor: põhimõte (HTML5) HTML Kapacitanslabb: Grunder (HTML5) Download Run now
- HTML Laddningar och fält (HTML5) Download Run now
Laengud ja väljad Flash Laddningar och Fält Download Run now
Virtuaalne vooluringi labor (AC+DC) Java Circuit Construction Kit (AC+DC) Download Run now
Virtuaalne vooluringi labor (AC+DC) Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Vooluringi koostamine: Alalisvool (HTML5) HTML Konstruera kretsar (Likström) (HTML5) Download Run now
Virtuaalne vooluringi labor (DC) Java Circuit Construction Kit (DC Only) Download Run now
- HTML Kretskonstruktion(Likström) Virtuellt labb (HTML5) Download Run now
Virtuaalne vooluringi labor (DC) Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Põrkelabor Flash Kollisionslabb Download Run now
Värvuse tajumine (HTML5) HTML Färgseende (HTML5) Download Run now
Värvuse tajumine Java Färgseende Download Run now
Kontsentratsioon (HTML5) HTML Koncentration (HTML5) Download Run now
- Java Koncentration Download Run now
Elektrijuhtivus Java Konduktivitet(ledningsförmåga) Download Run now
- HTML Coulombs lag (HTML5) Download Run now
Tihedus Flash Densitet Download Run now
Neoonvalgustid ja teised gaaslahenduslambid Java Neonljus & andra urladdningslampor Download Run now
Unistuste elektriväli Java Electric Field of Dreams Download Run now
Elektrivälja hoki Java Elektrisktfält-hockey Download Run now
- HTML Energi former och övergångar (HTML5) Download Run now
- Java Energi former och övergångar Download Run now
Energia rula park Java Skatepark för energi Download Run now
Energia rulapark: algtõed (HTML5) HTML Energiomvandling : Grunder (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
- HTML Utforska likheter! (HTML5) Download Run now
- HTML Utforska likheter: Grunder (HTML5) Download Run now
- HTML Utforska likheter: Två variabler (HTML5) Download Run now
Võrrandi graafiline kujutis Flash Grafritare Ekvationer x2 Download Run now
Silmamõõdumäng Flash Uppskattning Download Run now
- HTML Arbeta med Uttryck (HTML5) Download Run now
Faraday elektromagnetlabor Java Faradays labb om elektromagnetism Download Run now
Faraday seadus (HTML5) HTML Faradays lag (HTML5) Download Run now
Faraday seadus Flash Faradays lag Download Run now
- Java Tryck och flöde Download Run now
jõud-1d Java Krafter i 1 dimension Download Run now
Jõud ja liikumine Java Kraft och rörelse Download Run now
Jõud ja liikumine: algtõed (HTML5) HTML Kraft och rörelse: Grunder (HTML5) Download Run now
- Java Kraft och rörelse: Grunder Download Run now
Võrdsed murrud (HTML5) HTML Räkna med Bråk! (HTML5) Download Run now
- Java Para ihop bråk Download Run now
- HTML Bråk: Likheter (HTML5) Download Run now
- HTML Bråk: Intro (HTML5) Download Run now
- Java Bråk intro Download Run now
- HTML Bråk: Blandad form (HTML5) Download Run now
Hõõrdumine (HTML5) HTML Friktion (HTML5) Download Run now
Hõõrdumine Flash Friktion Download Run now
Funktsiooni ehitamine (HTML5) HTML Funktionsmaskin (HTML5) Download Run now
- HTML Skapa funktioner: grunder (HTML5) Download Run now
- HTML Introduktion Gaser (HTML5) Download Run now
- HTML Gasers egenskaper (HTML5) Download Run now
Gaasi omadused Java Egenskaper för gas Download Run now
- HTML Genuttryck - grunder (HTML5) Download Run now
- Java Genuttryck - grunder Download Run now
Generaator Java Generator Download Run now
geomeetriline optika Flash Geometrisk optik Download Run now
- HTML Räta linjens ekvation 2 (HTML5) Download Run now
- Java Räta linjens ekvation Download Run now
- HTML Plotta Andragradsekvationer (HTML5) Download Run now
- HTML Räta linjens ekvation 1 (HTML5) Download Run now
Gravitatsioon ja orbiidid (HTML5) HTML Gravitation och banor (HTML5) Download Run now
Gravitatsioon ja orbiidid Java Gravitation och banor Download Run now
Gravitatsioonilabor (HTML5) HTML Gravitationskraftslabb (HTML5) Download Run now
Gravitatsioonilabor Java Gravitationskraftslabb Download Run now
Kasvuhooneefekt Java Växthuseffekten Download Run now
Hooke'i seadus (HTML5) HTML Hookes lag (HTML5) Download Run now
Vesiniku aatomi mudelid Java Model av Väteatomen Download Run now
Isotoobid ja aatommass (HTML5) HTML Isotoper och atommassa (HTML5) Download Run now
Isotoobid ja aatommass Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
Travoltage (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Lepatriinu liikumine 2D Java Nyckelpigerace 2D Download Run now
Kuul maanduja Flash Månlandare Download Run now
Magnet ja kompass Java Magnet och kompass Download Run now
Magnetid ja elektromagnetid Java Magneter och elektromagneter Download Run now
- HTML Skapa en tia (HTML5) Download Run now
- HTML Vikter och fjädrar (HTML5) Download Run now
Koormised ja vedrud Flash Massa & fjäder Download Run now
Labürindi mäng Java Labyrintspel Download Run now
Membraanikanalid Java Membrankanaler Download Run now
- Java Mikrovågor Download Run now
Molaarne kontsentratsioon (HTML5) HTML Molaritet (HTML5) Download Run now
- Java Molaritet Download Run now
- HTML Molekylpolaritet (HTML5) Download Run now
- Java Molekylpolaritet Download Run now
Molekulid ja valgus (HTML5) HTML Molekyler och ljus (HTML5) Download Run now
Molekulid ja valgus Java Molekyler och ljus Download Run now
- HTML Molekylformer (HTML5) Download Run now
- Java Molekylformer Download Run now
- HTML Molekylformer: Grunder (HTML5) Download Run now
- Java Molekylform: Grundläggande Download Run now
Tasapinnaline liikumine Java Rörelse i 2D Download Run now
Liikuv mees Java The Moving Man Download Run now
- Java Förenklad MRI(MRT) Download Run now
Minu päikesesüsteem Flash Mitt solsystem Download Run now
Looduslik valik Java Naturligt urval Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
Neuron Java Neuron Download Run now
Tuumade lõhustumine Java Kärnfission Download Run now
Ohmi seadus (HTML5) HTML Ohms lag (HTML5) Download Run now
Ohmi seadus Flash Ohms lag Download Run now
- Java Optisk kvantkontroll Download Run now
- HTML Pendellabb (HTML5) Download Run now
Pendlikatse Flash Pendellab Download Run now
Fotoelektriline efekt Java Fotoelektrisk effekt Download Run now
pH skaala (HTML5) HTML pH-skala (HTML5) Download Run now
pH skaala Java pH-skala Download Run now
pH-skaala: algtõed (HTML5) HTML pH-skala: Grunder (HTML5) Download Run now
- Java Plattektonik Download Run now
- HTML Plinko-sannolikhet (HTML5) Download Run now
Plinko tõenäosus Flash Plinko sannolikhet Download Run now
- HTML Kastparabel (HTML5) Download Run now
Kehade heitmine Flash Projektilbana Download Run now
- HTML Lek med proportioner! (HTML5) Download Run now
Radioaktiivne dateerimismäng Java Radioaktivt dateringsspel Download Run now
- Java Radiovågor & Elektromagnetiska fält Download Run now
Kaldpind: jõud ja liikumine Java Ramp: Kraft och rörelse Download Run now
- HTML Reaktanter, produkter och rester (HTML5) Download Run now
- Java Reaktanter, produkter och rester Download Run now
Reaktsioonid ja nende hindamine Java Reaktioner & reaktionshastigheter Download Run now
Juhtme takistus (HTML5) HTML Resistans i en ledare (HTML5) Download Run now
Juhtme takistus Flash Resistans i en ledare Download Run now
- Flash Resonans Download Run now
Pööratavad reaktsioonid Java Reversibel reaktion Download Run now
Lepatriinu revolutsioon Java Roterande nyckelpiga Download Run now
Rutherfordi hajumine (HTML5) HTML Rutherfordspridning (HTML5) Download Run now
Rutherfordi hajumine Java Rutherfordspridning Download Run now
- Java Självgående partikelmodell Download Run now
- Java Halvledare Download Run now
- Java Signalkrets Download Run now
Soolade lahustumine Java Salter & Löslighet Download Run now
Helilained Java Ljud Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML Aggregationstillstånd (HTML5) Download Run now
Agregaatolekud Java Materiens tillstånd Download Run now
- HTML Materiens tillstånd: Grunder (HTML5) Download Run now
Aine olekud: põhiline Java States of Matter: Basics Download Run now
- Java Socker- och saltlösningar Download Run now
Kaldpind. Java Rampen Download Run now
Pöördemoment Java Vridmoment Download Run now
Travoltage Java John Travoltage Download Run now
- HTML Trig Tour (HTML5) Download Run now
Surve all (HTML5) HTML Under tryck (HTML5) Download Run now
- Java Under tryck Download Run now
- HTML Enhetspris (HTML5) Download Run now
- HTML Våginterferens (HTML5) Download Run now
- Java Våginterferens Download Run now
Lainetus ahelas (HTML5) HTML Vågor på ett rep (HTML5) Download Run now
Lainetus ahelas Flash Vågor på ett rep Download Run now
Vektori lisamine Flash Vektoraddition Download Run now

Simulatsioonid, mida pole veel rootsi keelde tõlgitud

Ülejäänud simulatsioonid saab tõlkida PhET Translation Utility abil.