Ohm's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Ohm's Law
Beskrivelse Ohm's Law is discussed in detail. This activity is designed, keeping the curriculum of Indian students in mind. It will be useful for the 10th -12th class Indian students.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Discussion Prompts, Lab, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk Hindi
Nøkkelord Current, Potential difference, Resistance
Simuleringer Ohms lov (HTML5), ohms-law


Forfattere Namita Rajput
Skole / Organisasjon Govt. Women's Polytechnic College Jabalpur (M.P.) India 482001
Lastet opp 08.01.22
Oppdatert 11.01.22