Ohm's Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ohm's Law
Mô tả Ohm's Law is discussed in detail. This activity is designed, keeping the curriculum of Indian students in mind. It will be useful for the 10th -12th class Indian students.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Discussion Prompts, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Hindi
Từ khoá Current, Potential difference, Resistance
Mô phỏng Định luật Ohm (HTML5), Định luật Ohm


Tác giả Namita Rajput
Trường / Tổ chức Govt. Women's Polytechnic College Jabalpur (M.P.) India 482001
Ngày đăng ký 08/01/2022
Ngày cập nhật 11/01/2022