Projectile Motion Lab Report


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion Lab Report
Beskrivelse A lab report to practice and record data. A worksheet and lab report at the same time. Collecting data, solving, deriving equations, finding the error, drawing graphs and concept questions.
Emne Fysikk
Nivå Mastergrad og doktorgradsnivå, Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord motion, projectile, range, time, velocity
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere Yasmeen Alameeri
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 15.03.21
Oppdatert 15.03.21