Projectile Motion Lab Report


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion Lab Report
Omtale A lab report to practice and record data. A worksheet and lab report at the same time. Collecting data, solving, deriving equations, finding the error, drawing graphs and concept questions.
Emne Fysikk
Nivå Mastergrad og doktorgradsnivå, Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord motion, projectile, range, time, velocity
Simuleringar Projectile Motion (HTML5)


Forfattarar Yasmeen Alameeri
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 15.03.21
Oppdatert 15.03.21