Physics Graphing and Introduction to Models


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Physics Graphing and Introduction to Models
Beskrivelse Reviewing students' graphing skills and understanding of y=mx+b, building to creating a model from a graph. Can be used as a graphing practice and review for physics or a build up to modeling equations from data via graphing.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord graph, modeling, physics, y=mx+b
Simuleringer Tegne Linjer (HTML5)


Forfattere Steve Banasiak
E-post for kontakt sbanasiak@hf233.org
Skole / Organisasjon Homewood-Flossmoor HighSchool
Lastet opp 27.11.19
Oppdatert 27.11.19