Wave Refraction


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave Refraction
Beskrivelse This investigation uses the Bending Light simulation to mirror what happens to water waves was they pass from deep to shallow and vice versa. Students explore how the wavelength changes as well as the refractive angles. From this they determine how to draw wave refraction diagrams.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Refraction; wave patterns; deep and shallow water
Simuleringer Avbøyning av lys (HTML5)


Forfattere Simon Lees
Skole / Organisasjon St Hildas
Lastet opp 12.03.17
Oppdatert 12.03.17