Wave Refraction


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Wave Refraction
Popis This investigation uses the Bending Light simulation to mirror what happens to water waves was they pass from deep to shallow and vice versa. Students explore how the wavelength changes as well as the refractive angles. From this they determine how to draw wave refraction diagrams.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Refraction; wave patterns; deep and shallow water
Simulácia Lom svetla (HTML5)


Autor(i) Simon Lees
Škola / Organizácia St Hildas
Dátum odoslania 12.3.2017
Dátum aktualizácie 12.3.2017