Temperature and Luminosity of Stars: Wein's Law and the Stephan Boltzmann Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Temperature and Luminosity of Stars: Wein's Law and the Stephan Boltzmann Law
Beskrivelse The goals of this activity are to understand thermal spectra, to understand Wien’s Law and the Stephan-Boltzmann Law, to understand how thermal spectra can be used to evaluate the temperature of a star and to understand how temperature and radius of a star determine a star’s luminosity
Emne Astronomi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Stephan-Boltzmann Law. wavelength, Wein's Law, light intensity, stellar luminosity, stellar temperature, thermal spectrum
Simuleringer Blackbody Spectrum


Forfattere Rhoda Berenson
Skole / Organisasjon New York University
Lastet opp 18.07.14
Oppdatert 27.10.14