Work Energy on a Ramp


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Work Energy on a Ramp
Beskrivelse
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord friction, inclined plane, kinetic energy, motion, potential energy, work
Simuleringer Rampa


Forfattere Kristy Bibbey
Skole / Organisasjon Poudre High School
Lastet opp 06.04.14
Oppdatert 14.04.14