Magnetism


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Magnetism
Beskrivelse
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord electromagnetism, magnetism, physics
Simuleringer Magnets and Electromagnets


Forfattere Travis Brown
E-post for kontakt travisbrown@ccisd.net
Skole / Organisasjon Clear Creek High School
Lastet opp 09.05.13
Oppdatert 13.05.13