Mr. (Moving Man)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Mr. (Moving Man)
Beskrivelse Students will view and graph the motion described in the directions onto three graphs (position, velocity and acceleration graphs). Purpose/Objective: Student will be able to identify and describe motion on a position, velocity or acceleration graph. This can be done as a teacher guided demonstration for the class or students can work on this as an individual or small team assignment.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Motion Velocity Distance Acceleration Graph
Simuleringer Mannen som går


Forfattere Gary Richert
Skole / Organisasjon CUSD#10
Lastet opp 19.01.10
Oppdatert 18.07.10