Circuit Lab 1 - Properties of Electric Circuits


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Circuit Lab 1 - Properties of Electric Circuits
Beskrivelse This lab is based off of Trish Loeblein's Circuit Lab 1, but I revised it for a regular physics class. It is not a CCK-only lab, as it includes some activities that require equipment.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Circuits, Electricity
Simuleringer DC-Kretskonstruksjon (HTML5), Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Amy Jordan
Skole / Organisasjon Evergreen High School
Lastet opp 25.07.06
Oppdatert 30.10.17