Circuit Lab 1 - Properties of Electric Circuits


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Circuit Lab 1 - Properties of Electric Circuits
Mô tả This lab is based off of Trish Loeblein's Circuit Lab 1, but I revised it for a regular physics class. It is not a CCK-only lab, as it includes some activities that require equipment.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Circuits, Electricity
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Amy Jordan
Trường / Tổ chức Evergreen High School
Ngày đăng ký 25/07/2006
Ngày cập nhật 30/10/2017