Lab 3 - Force and Motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Lab 3 - Force and Motion
वर्णन The lab explore the concepts like net force, force of static and kinetic friction, coefficient of friction, etc.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Force, Friction, Motion
सादश्य बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5)


लेखक Felix Ramos
शाळा/संस्था Broward College
दाखल दिनांक 9/11/20
आद्यवत 9/11/20