Lab 3 - Force and Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Lab 3 - Force and Motion
Beskrivelse The lab explore the concepts like net force, force of static and kinetic friction, coefficient of friction, etc.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Force, Friction, Motion
Simuleringer Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5)


Forfattere Felix Ramos
Skole / Organisasjon Broward College
Lastet opp 11.09.20
Oppdatert 11.09.20