Lab 3 - Force and Motion


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Lab 3 - Force and Motion
Опис The lab explore the concepts like net force, force of static and kinetic friction, coefficient of friction, etc.
Предмет Физика
Ниво Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Force, Friction, Motion
Симулации Сили и движење - Основи (HTML5)


Автори Felix Ramos
Школо / Организација Broward College
Поставено 11.9.20
Обновено 11.9.20