Lab 3 - Force and Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Lab 3 - Force and Motion
Omtale The lab explore the concepts like net force, force of static and kinetic friction, coefficient of friction, etc.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Force, Friction, Motion
Simuleringar Forces and Motion: Basics (HTML5)


Forfattarar Felix Ramos
Skule / Organisasjon Broward College
Lasta opp 11.09.20
Oppdatert 11.09.20