CONSTRUYE UN ATOMO


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक CONSTRUYE UN ATOMO
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र, रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, गृहपाठ, प्रयोगशाळा, प्रात्यक्षिक
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द MODELOS ATOMICOS
सादश्य अणु बनवा


लेखक FRANCISCO CRUZ CANTU
संपर्क ईमेल fcocruz@hotmail.com
शाळा/संस्था SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
दाखल दिनांक 3/5/19
आद्यवत 3/5/19