UNIDAD2 S12 L7-2 Interacciones eléctricas


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel UNIDAD2 S12 L7-2 Interacciones eléctricas
Omtale
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk Spanish
Nøkkelord MODELOS ATOMICOS
Simuleringar Build an Atom


Forfattarar FRANCISCO CRUZ CANTU
E-post for kontakt fcocruz@hotmail.com
Skule / Organisasjon SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Lasta opp 05.03.19
Oppdatert 13.11.20