CONSTRUYE UN ATOMO


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel CONSTRUYE UN ATOMO
Beskrivelse
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish
Nøkkelord MODELOS ATOMICOS
Simuleringer Bygg et atom


Forfattere FRANCISCO CRUZ CANTU
E-post for kontakt fcocruz@hotmail.com
Skole / Organisasjon SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Lastet opp 05.03.19
Oppdatert 05.03.19