Lunar Lander; Let the Force Be With You


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Lunar Lander; Let the Force Be With You
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द balancing forces, net force, newtons 1st law
सादश्य चंदावरोहण


लेखक Richard Polidoro
शाळा/संस्था Woodlawn Middle School
दाखल दिनांक 5/11/12
आद्यवत 5/11/12