Lunar Lander; Let the Force Be With You


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Lunar Lander; Let the Force Be With You
شرح
موضوع فیزیک
سطح راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه balancing forces، net force، newtons 1st law
شبیه سازی ها فرود روی ماه


نویسنده Richard Polidoro
مدرسه / سازمان Woodlawn Middle School
ارسال شده 5/11/12
بروزرسانی شده 5/11/12