Lunar Lander; Let the Force Be With You


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Lunar Lander; Let the Force Be With You
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord balancing forces, net force, newtons 1st law
Simuleringar Lunar Lander


Forfattarar Richard Polidoro
Skule / Organisasjon Woodlawn Middle School
Lasta opp 11.05.12
Oppdatert 11.05.12