Lunar Lander; Let the Force Be With You


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Lunar Lander; Let the Force Be With You
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord balancing forces, net force, newtons 1st law
Simuleringer Lunar Lander


Forfattere Richard Polidoro
Skole / Organisasjon Woodlawn Middle School
Lastet opp 11.05.12
Oppdatert 11.05.12