mechanical energy - exploring kinetic and potential energy A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक mechanical energy - exploring kinetic and potential energy
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द KE, PE, friction
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क


लेखक Jackie Esler
संपर्क ईमेल jacqueline.esler@bvsd.org
शाळा/संस्था Boulder Valley School District
दाखल दिनांक 4/13/12
आद्यवत 4/13/12