mechanical energy - exploring kinetic and potential energy A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel mechanical energy - exploring kinetic and potential energy
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord KE, PE, friction
Simuleringer Energiskatepark


Forfattere Jackie Esler
Skole / Organisasjon Boulder Valley School District
Lastet opp 13.04.12
Oppdatert 13.04.12