mechanical energy - exploring kinetic and potential energy A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel mechanical energy - exploring kinetic and potential energy
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord KE, PE, friction
Simuleringar Energy Skate Park


Forfattarar Jackie Esler
Skule / Organisasjon Boulder Valley School District
Lasta opp 13.04.12
Oppdatert 13.04.12