States of Matter A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक States of Matter
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र, रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Gas, Liquid Heat, thermal energy
सादश्य पदार्थांच्या स्थिती


लेखक Br Lucien Blain
शाळा/संस्था Msgr McClancy High School
दाखल दिनांक 2/23/10
आद्यवत 3/1/10