States of Matter A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter
Beskrivelse
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Gas, Liquid Heat, thermal energy
Simuleringer Aggregattilstander


Forfattere Br Lucien Blain
Skole / Organisasjon Msgr McClancy High School
Lastet opp 23.02.10
Oppdatert 01.03.10