States of Matter A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter
Beskrivelse
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Gas, Liquid Heat, thermal energy
Simuleringer Aggregattilstander


Forfattere Br Lucien Blain
E-post for kontakt brlucien@verizon.net
Skole / Organisasjon Msgr McClancy High School
Lastet opp 23.02.10
Oppdatert 01.03.10