States of Matter A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter
Omtale
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Gas, Liquid Heat, thermal energy
Simuleringar States of Matter


Forfattarar Br Lucien Blain
Skule / Organisasjon Msgr McClancy High School
Lasta opp 23.02.10
Oppdatert 01.03.10