The pendulum lab - Period investigation


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्याशिर्षक The pendulum lab - Period investigation
वर्णन
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Pendulum
सादश्य Pendulum Lab


लेखक Geoff Phillips
संपर्क ईमेल gphillips@bigpond.com
शाळा/संस्था Southwood BGS
दाखल दिनांक 4/28/09
आद्यवत 4/28/09