The pendulum lab - Period investigation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel The pendulum lab - Period investigation
Omtale
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Pendulum
Simuleringar Pendulum Lab


Forfattarar Geoff Phillips
E-post for kontakt gphillips@bigpond.com
Skule / Organisasjon Southwood BGS
Lasta opp 28.04.09
Oppdatert 28.04.09