The pendulum lab - Period investigation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The pendulum lab - Period investigation
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Pendulum
Simuleringer Pendel-laboratorium


Forfattere Geoff Phillips
Skole / Organisasjon Southwood BGS
Lastet opp 28.04.09
Oppdatert 28.04.09