Friction


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Friction
वर्णन Learn how friction causes a material to heat up and melt.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Motion
सादश्य घर्षण


लेखक Gretchen Swanson
शाळा/संस्था Columbine High School
दाखल दिनांक 5/6/07
आद्यवत 5/6/07