Friction


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Friction
वर्णन Learn how friction causes a material to heat up and melt.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Motion
सादश्य घर्षण


लेखक Gretchen Swanson
संपर्क ईमेल gswanson@jeffco.k12.co.us
शाळा/संस्था Columbine High School
दाखल दिनांक 5/6/07
आद्यवत 5/6/07