Friction


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Friction
شرح Learn how friction causes a material to heat up and melt.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Motion
شبیه سازی ها اصطکاک


نویسنده Gretchen Swanson
مدرسه / سازمان Columbine High School
ارسال شده 5/6/07
بروزرسانی شده 5/6/07