Friction


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Friction
Omtale Learn how friction causes a material to heat up and melt.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Motion
Simuleringar Friction


Forfattarar Gretchen Swanson
E-post for kontakt gswanson@jeffco.k12.co.us
Skule / Organisasjon Columbine High School
Lasta opp 06.05.07
Oppdatert 06.05.07