Friction


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Friction
Beskrivelse Learn how friction causes a material to heat up and melt.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Motion
Simuleringer Friction


Forfattere Gretchen Swanson
Skole / Organisasjon Columbine High School
Lastet opp 06.05.07
Oppdatert 06.05.07