español (Colombia) (Испани (Коломби))

Графикийн тооцоолол Flash Graficador de cálculo Download Run now
Гулгагчийн Энергийн Парк Java Parque de la Energía Download Run now
Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) HTML Energy Skate Park: Basics (HTML5) Download Run now
Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Графикийн Томьёо Flash Graficador de Ecuaciones Download Run now
1 Шулууны дагуух Хүч Java Fuerzas en una dimensión Download Run now
Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5) HTML Laboratorio de fuerza gravitacional (HTML5) Download Run now
- Java Laboratorio de fuerza gravitacional Download Run now
Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн Java Movimiento del cucarrón 2D Download Run now
Масс ба пүрш Flash Masas y Resortes Download Run now
Төөрөх Тоглоом Java Laberinto Download Run now
Молийн хэмжээ (HTML5) HTML Molaridad (HTML5) Download Run now
- Java Molaridad Download Run now
Явж буй Хүн Java El Hombre en Movimiento Download Run now
Миний Нарын Систем Flash Mi Sistema Solar Download Run now
Цохны Хувьсгал Java Escarabajos y Revoluciones Download Run now
Хүчний Момент Java Torque Download Run now

Испани (Коломби) загварчлал хараахан орчуулагдаагүй байна

Үлдсэн загварчлалуудыг PhET Орчуулгын Багаж ашиглан орчуулж болно.