1 хайлтын үр дүн paralelni spoj-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд