4 хайлтын үр дүн oscillate-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд