1 хайлтын үр дүн mRNA destroyer-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд