2 хайлтын үр дүн kelvin-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд